GDPR

GDPR

A) Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor personale

Spider Management Technologies Romania SRL denumită în continuare SMTR vă transmitem această Politica de Confidențialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Cui se aplică această Notă de Informare?

Prezenta Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noștri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”);
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru www.spiderproject.ro („Utilizatori”);
 • Clienți SMTR

Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului din pagina de Contact de pe site-ul nostru;
 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, compania, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 1. suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
 2. în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul www.spiderproject.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al SMTR , cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul www.spiderproject.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați site-ul www.spiderproject.ro, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul www.spiderproject.ro (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal si care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră;
 • atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (i.e. legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, audit);
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți site-ul www.spiderproject.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului www.spiderproject.ro ;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru a păstra site-ul www.spiderproject.ro în condiții de siguranță;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate și marketing). În aceste  cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail office@spiderproject.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Concret, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 Utilizatori și clienți:

 În scopul furnizării serviciilor, a livrării de servicii și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care Utilizatorii (în special clienții) sunt parte, sau
 • o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, cu informații despre servicii similare.

Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de Contact în contul de utilizator.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Cui transmitem datele cu caracter personal?

 SMTR  nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul SMTR , membrii personalului care folosesc datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului SMTR  au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de SMTR , în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. SMTR  nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput si găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile in securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor divulgate unor terțe părți.

Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți Client vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării

 Site-ul www.spiderproject.ro este administrat si întreținut de SMTR  si găzduit de serverele providerului de Internet.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare „scut de confidențialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Ce drepturi aveți?

Aveți următoarele drepturi conform legislației in domeniu:

 • dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul http://www.spiderproject.ro ;
 • dreptul de a solicita restricționarea datelor personale de procesare de către website-ul http://www.spiderproject.ro ;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de către website-ul www.spiderproject.ro (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
 • dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@spiderproject.ro.

Securitatea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele SMTR  aflat pe teritoriul România.

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului www.spiderproject.ro. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Fișierele de tip cookies

Site-ul www.spiderproject.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browser-ul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații  despre  fișierele  de  tip  cookie  la  adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie.

Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site-ul www.spiderproject.ro, dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@spiderproject.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.spiderproject.ro.

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent nu noile modificări.

B) Politica de utilizare Cookie-uri

Aceasta politică se refera la cookie-urile si pagina web operate de către SMTR .

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului si prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare si susțin eforturile SMTR  pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor, ex: – preferințele in materie de confidențialitate online.  De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii si conținutului lor, excluzând identificarea personala a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fișiere temporare ce rămân in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt șterse manual de către utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de înregistrare

Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

 În general, o aplicație folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie- urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate in așa fel încât administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite in zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

 Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase si adaptata preferințelor si intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferințele si interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • conținut si servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de servicii;
 • oferte adaptate pe interesele utilizatorilor;
 • reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
 • limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
 • furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator;
 • măsurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile in beneficiul userilor

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecința, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cat si pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt si in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse in cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si ștergere automata după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasa si reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat sa se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informații intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere   a   datelor,   informațiile   conținute   de   cookie   pot    fi    interceptate.    Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla daca browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele in a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți in alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilității lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iată câteva sfaturi care va pot asigura ca navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

 • particularizați-va setările browser-ului in ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor;
 • daca nu va deranjează cookie-urile si sunteți singura persoana care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces;
 • daca împărțiți accesul la calculator, puteți lua in considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare data când închideți browser-ul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie- uri si de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare;
 • instalați-va si updatati-va constant aplicații

Multe dintre aplicațiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitățile browserului sau  sa  descarce  software  periculos.  Asigurați-va ca aveți browser-ul mereu updatat.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriți sa va bucurați de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua masurile necesare de securitate astfel încât sa puteți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula in “opțiuni” sau in meniul de “preferințe” al browser-ului tău. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Daca doriți sa afli mai multe informații despre cookie-uri si la ce sunt  utilizate, recomandam următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Legislație relevantă

Utilizarea cookie-urilor si obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât in legislația națională (Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare), cat si in cea europeana (Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității si comunicațiilor electronice), astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2009/136/CE).

Legea 506/2004

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind- prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul- comunicatiilor-electronice.html

Directiva 2002/58/CE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058- 20091219&qid=1519813284163&from=EN

Directiva 2009/136/CE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0136- 20091219&qid=1519813511677&from=EN

Pentru informații suplimentare, va rugam sa consultați următoarele documente si surse de informare publica:

Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Avizul nr. 4/2012 privind cookie-urile exceptate de la obținerea acordului, emis de către Grupul de Lucru Articolul 29 http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/

http://ec.europa.eu/justice/dat a-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf

https://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/ http://www.youronlinechoices.com/ https://iab-romania.ro/

„Cookie”, Wikipedia.org https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

„Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies”, UK Information Commissioner’s Office, Mai 2012

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1545/cookies_guidance.pdf