Avantajele Spider Project

Avantajele utilizĂrii Spider Project
 • Sistem de urmărire integrat care permite nu doar ajustarea duratelor și volumelor de lucrari rămase, dar și obținerea de rapoarte privind execuția proiectului pentru orice element din proiect și pentru orice perioadă de timp.
 • Calculul Drumului Critic al Resurselor (Critical Chain) și obținerea de rezerve fezabile ale activităților (Feeding buffers).
 • Pe lânga faptul că dă posibilitatea de stabilire a duratei activității, Spider Project permite planificarea datelor calendaristice pe baza volumului de lucrare ce urmează a fi realizat și a productivității resurselor alocate. Această abordare dă posibilitatea utilizării normelor de companie și estimarea corespunzatoare a realizării activității.
 • Alocarea automată a resurselor pe baza calificării lor, a costurilor și productivităților (planificarea avansată bazata pe calificări).
 • Controlul tendințelor probabilității la succes.
 • Posibilitatea de utilizare a oricăror caracteristici suplimentare a activităților, resurselor și alocărilor.
 • Largi posibilități de analiză a costurilor și a resurselor. Utilizatorii pot analiza simultan costurile în diferite valute și utilizând diferite baze de date de cost. Numărul de componente de cost, conturi de cheltuieli și centre de cost este nelimitat.
 • Simularea cheltuielilor și încasărilor, consumurilor de resurse și a producției lor. Calculul cash-flow-ului pentru toate articolele de cheltuieli și centre de cost, precum și pentru orice material. Calculul planificării cu constrângeri de costuri și materiale.
 • Număr nelimitat de structuri de descompunere a proiectului, bazate pe natura lucrărilor și pe resurse.
 • Posibilitatea de creare și de utilizare a bibliotecilor de referință ale proiectului, a costului și consumului de materiale pe unitatea de volum pentru activități tipice, a productivității și a încărcării resurselor pentru alocări specifice etc.
 • Posibilitatea de a genera și lucra cu un număr nelimitat de versiuni de proiect. Această funcționalitate permite generarea unui numar nelimitat de scenarii what-if și de a lucra cu arhive de proiect.
 • Simularea riscului și calculul rezervelor de contingență necesare (incluzând Bufferul de Proiect) și a probabilității curente de îndeplinire a parametrilor țintă ai proiectului.
 • Crearea, stocarea și inserarea de fragmente tipice de proiect în cadrul proiectelor.
 • Noi tipuri de rapoarte, cum ar fi grafice Liniare (Ciclograme) și grafice de Tendințe.
 • Organizarea optimă a echipei de lucru și management de portofoliu.
 • Sistem de urmărire integrat care permite nu doar ajustarea duratelor și volumelor de lucrări rămase, dar și obținerea de rapoarte privind execuția proiectului pentru orice element din proiect și pentru orice perioadă de timp.