Spider Project vs. competiția

Spider Project vs. competiția

 

Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Structuri
Structuri de descompunere a Portofoliilor
Structuri WBS (Work Breakdown Structures)
Structuri RBS (Resource Breakdown Structures)
Structuri CBS (Cost Breakdown Structures)
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Tipuri de Activitati
Durata
Efort
Volum de lucrare
Hammock
Milestone
Switch
Trigger
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Resurse
Forta de munca si Echipamente
Materiale
Resurse produse (realizate)
Roluri/Calificari
Multiresurse (echipe)
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Relatii de Conditionare
Tipuri standard de relatii (FS, SS, SF, FF)
Decalaje de timp
Decalaje bazate pe Volumul de lucrare
Legaturi rigide
Legaturi multiple
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Alocarea Resurselor
Individuale
Multiresurse
Independente (schimburi)
Cu incarcare partiala
Cu profil de incarcare predefinit
Ajustarea automata a profilului de incarcare
Consum de Materiale
Productie de Materiale
Materiale consummate de Resurse
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Calendare
Calendare ale Activitatilor
Calendare ale Resurselor
Calendare ale Relatiilor de Conditionare
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Calculul Planificarii
Fara Constrangeri de Resurse
Prioritati Standard
Prioritati definite de utilizator
Optimizarea planificarii cu Constrangeri de Resurse
Instrumente de asigurare a stabilatii Drumului Critic
Cu Constrangeri de Aprovizionare
Cu Constrangeri Financiare
Calculul Invers
Drumul Critic al Resurselor (Critical Chain)
Constrangeri ale Rezervelor Resurselor (Feeding Buffers)
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Analiza Riscurilor
Analiza la Risc utilizand Metoda Celor Trei Scenarii si Metoda Monte Carlo
Probabilitatea de indeplinire a tintelor proiectului (Cost, Data de Incheiere)
Calculul rezervelor de contingenta necesare
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Costuri
Componente de Cost
Costuri ale activitatilor
Costuri pe ora de lucru pentru resurse
Costuri pe unitatea de material
Costul planificat al orelor suplimentare
Costul atribuirii (Plata pe Lucrare)
Simularea Veniturilor
Calculul VNA, RIR, RIRM si Perioada de Recuperare
Multivaluta
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Urmarirea si Masurarea Performantelor
Urmarirea si Controlul Desfasurarii in Timp
Urmarirea si Controlul Resurselor
Urmarirea si Controlul Volumelor de Lucrare
Urmarirea si Controlul Aprovizionarii
Urmarirea si Controlul Costurilor si Veniturilor
Organizarea si gestionarea Arhivelor de Proiect
Rapoarte de Executie pe perioade definite utilizator
Earned Value Management – EVM
Tendinte ale Indicatorilor EVM
Tendinta Probabilitatii la Succes
Analiza Comparativa Proiect Curent/Proiect de Referinta
Analiza Comparativa Proiect Curent/Proiect de Referinta pe perioada
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Portofolii de Proiecte
Prioritizarea Proiectelor
Bugetarea Portofoliilor
Bugetarea Portofoliilor prin Conturi de Cheltuieli
Cash Flow-ul Portofoliilor incluzand Profiturile
Indicatori si Functii
Microsoft Project
Primavera P6
Spider Project
Accesul la Proiect prin Internet
Gestionare, Urmarire, Control si Actualizare
Lucrul cu Modele de la distanta