Training

cursuri profesionale de project mangement

Cursurile organizate de Spider Management Technologies Romania acoperă toate cele 10 domenii de cunoștințe cuprinse în corpul de cunostinte al PMI – PMBoK (Project Management Body of Knowledge) fiind recunoscute pentru susținerea examenului de certificare profesionala CAPM si PMP.

Cu o echipă de instructori certificati profesional PMP, a căror experiență practică și teoretică este de peste 25 de ani, dăm garanția furnizării celor mai bune servicii de training în Project Management.

Cursurile furnizate de Spider Management Technologies oferă intre 16-35 PDU (Professional Development Units), permițând participanților să intre în procesul de certificare profesională PMP (Project Manager Professional) sau CAPM (Certified Project Manager Professional), ori să contribuie la menținerea certificării pentru cei care au deja această recunoaștere.

Cursurile de Management de Proiect oferite de Spider Management Technologies Romania au ca obiectiv integrarea participanților în cultura Managementului Proiectelor și deprinderea acestora cu lucrul în echipă.

În opinia noastra, succesul proiectelor este determinat de nivelul de cultură al organizației în Managementul Proiectelor. De aceea, susținem participarea unui număr cât mai mare de persoane la aceste cursuri care contribuie decisiv la dezvoltarea culturii organizației.

Cod 1812-C180-01: Curs de baza – 3 zile – 24 PDUs

Cursul Fundamentele Managementului Proiectelor este orientat spre însușirea și aplicarea conceptelor de bază în Managementul Proiectelor.

Acest curs se bazează pe standardul Institului de Project Management (PMI) și este focalizat pe cele mai importante principii și metodologii de management al proiectelor.

Cod 1812-C180-02: 2 zile – 16 PDUs

Majoritatea problemelor care apar în derularea proiectelor pornesc de la planificări incomplete, inconsistente și nerealiste.

Cursul Tehnici de Planificare a Proiectelor vă ajută să înțelegeți importanța modelării proiectului prin aplicarea celor mai avansate tehnici și instrumente. Domeniile abordate: managementul timpului, managementul resurselor umane, managementul costurilor, managementul comunicării, managementul achizițiilor, managementul riscurilor, managementul financiar al proiectelor -, vă permit să elaborați planificări realiste, în conformitate cu standardele de organizație, reducând riscurile în implementarea proiectelor. Veți învăța care sunt cele mai avansate tehnici de planificare – Critical Chain si Resource Critical Path – și veți căpăta o imagine de ansamblu asupra celor mai importante instrumente de project management existente astăzi în lume.

Cod 1812-C180-03: 2 zile – 16 PDUs

Toate acțiunile managerului de proiect de la inițierea până la încheierea proiectelor sunt caracterizate de costuri.

Cursul Analiza Costurilor Proiectului tratează ciclul de viață al proiectelor prin prisma costurilor și analizelor pe care trebuie să le elaborăm, pentru a încheia proiectele de succes.

Cod 1812-C180-04  2 zile – 16 PDUs

Prin definiție, proiectele se desfașoară într-un mediu de risc. Ignorarea acestora sau minimalizarea impactului lor asupra desfășurării proiectelor conduce întotdeauna la eșecul proiectelor.

Cursul Managementul Riscurilor Proiectelor vă ajută să înțelegi complexitatea mediului în care se desfășoară proiectele și vă pune la dispoziție instrumentele și tehnicile de care aveți nevoie în derularea lor. Pe lângă identificarea riscurilor și analiza lor calitativă, veți învăța cum se cuantifică riscurile în proiecte, cum planificați răspunsul la risc și cum urmăriți și controlați riscurile în derularea proiectelor. Aplicațiile practice vă vor permite să vă însușiți aceste tehnici și vă vor ajuta să le utilizați în proiectele dumneavoastra.

Cod 1812-C180-05: 3 zile – 24 PDUs

Elementele de bază ale Managementului Proiectelor, Managementul Scopului, al Timpului, al Resurselor și al Calității trebuie bine înțelese și interpretate de toți participanții la realizarea proiectelor.

Cod 1812-C180-06: 3 zile – 24 PDUs

Cursul de bază Managementul Proiectelor cu Spider Project vă oferă o imagine de ansamblu despre sistemul informatic de Project Management Spider Project. El prezintă modul de utilizare a programului Spider Project în planificarea, controlul și analiza proiectelor. La încheierea lui, veți fi capabili să preluați datele din programele de devize, să modelați cu acuratețe proiectele dumneavoastră, să faceți planificări realiste, să urmăriți și să controlați evoluția proiectului, să interpretați rezultatele obținute și să luați cele mai potrivite decizii în atingerea parametrilor de succes ai proiectelor. Diplomele de participare oferite în urma participării la curs conțin 24 PDU (Professional Development Units).

Cod 1812-C180-07: 2 zile – 16 PDUs

Cursul pentru avansați Managementul Proiectelor cu Spider Project prezintă instrumente și abordări de managementul portofoliilor, analiza cantitativă a riscurilor și colaborarea în proiecte. La încheierea lui, veți fi capabili să întelegeți cum se selectează proiectele, cum se planifică și se controlează portofoliile de proiecte, să aplicați instrumentele și tehnicile utilizate în managementul portofoliilor, metodele de simulare a riscurilor, rolul rezervelor de contingență, cum se calculeaza rezervele de contingență necesare și cum se gestionează acestea. Toate acestea vor fi realizate utilizând sistemul informatic integrat Spider Project.
Diplomele de participare oferite în urma participării la curs conțin 16 PDU (Professional Development Units).